لیست بازیکنان

۲
ویکتور لیندلوف
مدافع میانی

۳۰

۱۳
۵
هری مگوایر
مدافع میانی
۴
فیل جونز
مدافع میانی
۳
اریک بایلی
مدافع میانی
۴۳
تدن منگی
مدافع میانی
۳۸
اکسل توانزبه
مدافع میانی
۱۶
مارکوس روخو
مدافع چپ/میانی
۲۹
آرون ون بیساکا
مدافع راست
۲۳
لوک شاو
مدافع چپ
۲۴
تیموتی فوسو منساه
مدافع چپ، راست/میانی
۶
پل پوگبا
هافبک میانی
۳۳
برندون ویلیامز
مدافع چپ/راست
۲۷
الکس تلس
مدافع چپ
۱۷
فرد رودریگز
هافبک تدافعی
۱۴
جسی لینگارد
هافبک هجومی، وینگر چپ/راست
۸
خوان ماتا
هافبک هجومی و وینگر راست
۳۴
دونی فن د بیک
هافبک هجومی
۳۱
نمانیا ماتیچ
هافبک تدافعی
۱۸
برونو فرناندز
هافبک هجومی
۲۸
فاکوندو پلیستری
وینگر راست
۲۱
دنیل جیمز
وینگر چپ/راست
۳۹
اسکات مک تومینای
هافبک تدافعی
۱۱
میسون گرینوود
وینگر راست، مهاجم نوک
۱۰
مارکوس رشفورد
وینگر چپ، مهاجم نوک
۹
آنتونی مارسیال
وینگر چپ، مهاجم نوک
۲۵
اودیون ایگالو
مهاجم نوک
۷
ادینسون کاوانی
مهاجم هدف