یونایتد فنز

بروزترین مرجع خبری منچستریونایتد در ایران

قبلی
بعدی

جای تبلیغات شما

منچستریونایتد و برایتون به جذب مدافع جوان سوئدی ابراز علاقه کرده اند. یونایتد فنز – ادوین تلگرن 16 ساله بعد از عملکرد موفق در

هایلایتی از عملکرد لیرد در دوره قرضی اش در ام کی دونز یونایتد فنز – مدافع راست 19 ساله انگلیسی در این فصل به

این روز ها، روزهای سردرگم کننده ای برای دیوگو دالو به شمار می روند. یونایتدفنز – دیوگو دالو نمی داند که چه آینده ای

جای تبلیغات شما

جای تبلیغات شما