زمان بندی مسابقات

مسابقهتاريخنتيجهرقابت
برایتون – منچستريونايتد  16 مرداد 14011 – 2
منچستريونايتد – برنتفورد22 مرداد 14014 – 0
منچستريونايتد – ساوتهمپتون5 شهريور 14010 – 1
منچستريونايتد – لسترسیتی10 شهريور 14010 – 1
آرسنال – منچستر يونايتد13 شهريور 14013 – 1
رئال سوسیه داد – منچستريونايتد17 شهريور 140123:30
منچستريونايتد – کریستال پالاس20 شهريور 140120:00
منچستریونایتد – شریف مولداوی24 شهريور 140121:15
 لیدز یونایتد – منچستريونايتد27 شهريور 140117:30
منچستریونایتد – مچسترسیتی10 مهر 140116:30
منچستريونايتد – امونیا14 مهر 140120:15
منچستریونایتد – اورتون17 مهر 140121:30
امونیا- منچستريونايتد 21 مهر 140122:30
نیوکاسل- منچستريونايتد24 مهر 140116:30
تاتنهام – منچستريونايتد27 مهر 140122:15
منچستریونایتد – چلسی30 مهر 1401 
شریف – منچستريونايتد5 آبان 140122:30
منچستریونایتد – وستهم8 آبان 140120:00
سوسیه داد – منچستريونايتد12 آبان 140121:15
منچستریونایتد – استون ویلا14 آبان 140118:30
استون ویلا – منچستریونایتد 17 آبان 1401 
منچستریونایتد – فولهام

21 آبان 1401

18:30
ناتینگهام فارست – منچستريونايتد

5 دی 1401

18:30
منچستریونایتد – ولورهمپتون

10 دی 1401

18:30
بورنموث – منچستریونایتد

12 دی 1401

18:30
منچسترسیتی – منچستریونایتد

24 دی 1401

18:30
منچستریونایتد – آرسنال

1 بهمن 1401

18:30
کریستال پالاس – منچستریونایتد

15 بهمن 1401

18:30
منچستريونايتد – لیدز یونایتد22 بهمن 140118:30
لستر سیتی – منچستريونايتد29 بهمن 140118:30
برنتفورد – منچستريونايتد

6 اسفند 1401

18:30
منچستریونایتد – لیورپول

13 اسفند 1401

18:30
ساوتهمپتون – منچستريونايتد

20 اسفند 1401

18:30
منچستریونایتد – برایتون

27 اسفند 1401

18:30
منچستریونایتد – نیوکاسل

12 فروردین 1402

17:30
اورتون – منچستریونایتد

19 فروردین 1402

17:30
منچستریونایتد – ناتینگهام فارست

26 فروردین 1402

17:30
چلسی – منچستریونایتد

2 اردیبهشت 1402

17:30
 

13 فروردین 1400

18:30

 
اروتون – منچستريونايتد

20 فروردین 1400

18:30

 
منچستریونایتد – نورویچ

27 فروردین 1400

18:30

 
آرسنال – منچستريونايتد

3 اردیبهشت 1400

18:30

 
منچستریونایتد – برنتفورد

10 اردیبهشت 1400

18:30

 
برایتون – منچستريونايتد

17 اردیبهشت 1400

18:30

 
منچستریونایتد – چلسی

25 اردیبهشت 1400

18:30

 
کریستال پالاس – منچستريونايتد

1 خرداد 1400

19:30