آخرین نوشته ها

یورو۲۰۱۶:بلژیک۱_۳ولز /ولز آبروی بریتانیا

تعداد منچستری های موجود در یورو به عدد چهار رسید . بع گزارش یونایتد فنز ولز و بلژیک در دوره دوم مرحله حذفی یورو به مصاف هم رفتند. مروان فلینی نیمه اول بازی را از نیمکت ذخیره تماشاکرد. بلژیک بازی را بهتر آغاز کرد و توپ ومیدان را دست گرفت بود …

بیشتر بخوانید »